افزایش 61 درصدی نرخ اجاره در کیشور

مرکز آمار ایران اعلام کرد: میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی 24.8 درصد در زمستان 60.9 درصد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، متوسط ​​قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمانی مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور 116711 هزار ریال (11 میلیون و 671 هزار تومان) بوده است. با میانگین مساحت 245 متر مربع نسبت به فصل قبل (پاییز 1400) 6.8 درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان 1400) 25.4 درصد افزایش داشته است.

متوسط ​​قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور 12 میلیون و 797 هزار تومان با میانگین مساحت 107 متر مربع و میانگین سنی 13 سال یعنی 8.8 است. درصد نسبت به فصل قبل و نسبت به فصل مشابه سال قبل 24.8 درصد افزایش داشته است.

حداکثر میانگین قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین مسکونی مسکونی در کیشور 262 میلیون و 363 هزار تومان است. همچنین حداکثر قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در کل کشور طی زمستان 1400 276 میلیون و 799 هزار تومان بوده است.

متوسط ​​اجاره ماهانه به اضافه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی 368694 ریال با میانگین مساحت 103 مترمربع و میانگین عمر بنا 15 سال است که نسبت به سال قبل 16 سال است. فصل قبل 3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 60.9 درصد افزایش داشته است.

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

تماس با ما