تقاضای دادرسی علنی عباس عبدی

عباس عبدی در امانت نوشت: سرانجام پس از حدود یک ماه بی اطلاعی از خانم ریشنو، او را با استیضاح به دادگاه فرستادند. این کیفرخواست شامل اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد بیگانه، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویق مردم به اغتشاش و فحشا است. این اقدامات پس از انتقاد از وی در یک برنامه تلویزیونی صورت گرفت و متاسفانه حتی یکی از انتقادات به چنین برنامه ای تاکنون پاسخی داده نشده است.

رویکرد انتقادی من در مواجهه با چنین دستگیری هایی با انتقاد دیگران تا حدودی متفاوت است. دستگیری و محاکمه به گفته من وظیفه و حق دستگاه قضایی است…

اما دستگاه با این حق نیز مشکل دارد. قوه قضائیه برخلاف قوه مجریه که در اعمال خود مختار است، موظف است کلیه اقدامات خود را بر اساس قانون انجام دهد و برای هر اقدام مستندات قانونی ارائه کند.

همچنین معتقدم که نه تنها حفظ حقوق متهم، بلکه علنی بودن در جرایم عمومی نیز ضروری است، زیرا پیامدهای مهمی دارد. اول اینکه مردم باید متهم را هم قضاوت کنند.

هم در مدر اسلم سوبریت و هم در هم در میزان تبریه همچنین تلقی مردم از کیفیت وجود عدالت در جامعه با رعایت رویه ها و احکام متعدد صادره عادلانه شکل می گیرد.

یکی دیگر از نتایج این محاکمه ها عینیت بخشیدن به برداشت مردم از رفتار مجرمانه است. مردم باید بدانند چه اقدامی و چرا جرم است، به ویژه در اسناد قانونی مانند فعالیت های تبلیغاتی علیه کودکان یا ارتباط با دیگران.

اینها عناوین مبهمی هستند که درک بین الاذهانی ندارند. در واقع دادگاه های عمومی عامل مهمی در تنظیم رفتار مردم هستند. با این مشاهدات، دادگاه این زن باید علنی و با حضور وکیل منتخب و با رعایت مقررات دادرسی برگزار شود.

علنی نکردن آن توجیهی ندارد. اصولاً اعتبار قرارهای صادره از دادگاه مفتوح است (به استثنای موارد بسیار استثنایی) و منطقی برای علنی نشدن آن وجود ندارد. مردون باید بدانند که کار‌هایی مصداق تبلیگ علی ج. ا. ا. آیا آن است؟ چه خطری برای امنیت کودک وجود دارد؟ که کوگای معرف معلومی به روستو و بروسیاست؟

در صورتی که دادگاه به قانونی بودن و عادلانه بودن دادرسی اعتقاد دارد و از آن راضی است باید مردم را نیز به این اعتقاد و رضایت قانع کند. این بدان معناست که دادگاه به روی عموم بسته است. دادگاه ابتدا باید توضیح دهد که چرا فیلمی درباره این زن ساخته و پخش کرده اند. در موردی که مدیر الزاما دستگیر و در زندان منزوی شد چه اقداماتی انجام شد؟

اساساً مبنای فساد و فحشا در این اتهام چیست؟ در صورت تایید عدم روسری، آیا به نتایج این اتهام متعهد هستید؟ در این صورت آیا تمام زنانی که این شرایط را دارند باید به خاطر این اتهام تحت تعقیب قرار گیرند؟ واقعیت این است که چگونه می توان همه چیز را به سرعت در مورد این پرونده انجام داد، اما در مورد انواع و اقسام تخلفات گسترده ای که در گزارش شورای تحقیق و بازرسی فولاد مبارکه نوشته شده است، هیچ تعللی در پرونده قضایی وجود ندارد. شرکت برای چندین سال؟

آیا به نظر شما یکی از مهم ترین دلایل اعتراض به این گونه اتهامات علیه شهروندان (در صورت وجود) وجود چنین فسادها و تخلفات نظام مالی است که قابل رسیدگی نیست؟ امام علی (علیه السلام) چند نفر را به اتهاماتی مشابه این زن محاکمه کرد و چند نفر را با مطالبات مادی کمتر از این ارقام به اتهامات مالی یا حتی کمتر از آن رسیدگی کرد؟

آیا فکر نمی کنید که این تفاوت آشکار است و این چند چیز است. در هر صورت حالا که از این خانم شکایت کرده اید باید با قرار وثیقه او را آزاد کنید تا حداقل در دادگاه متوجه شوید که ماجرا در این مدت یک ماهه چه بوده است. امیدوارم حداقل این درخواست به صورت قانونی عملی شود.

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

تماس با ما