روزنامه جوان بیشتر نوجوانان دستگیر شده دختر و پسر بودند

روزنامه جون نوشت: تحلیل تجمعات مردمی اخیر نشان می دهد که بیش از 90 درصد جوانان دستگیر شده به عنوان دوست دختر و دوست پسر تجمعات اخیر در اغتشاشات حضور داشتند.

رصد دستگاه های امنیتی و بررسی های میدانی نیروهای اداری و… نشان می دهد که درصد زیادی از حاضران در تجمعات اخیر کیشور در سنین نوجوانی و اوایل نوجوانی بوده اند.

بر اساس این خبر، بر اساس گزارش های به دست آمده از سوی یک نهاد امنیتی، 93 درصد شرکت کنندگان در تجمعات اخیر زیر 25 سال سن داشته اند که نشان دهنده حضور نسل جدیدی از اغتشاشگران در کشور است.

همچنین این گزارش نشان می دهد که اگرچه گفته می شد تجمعات زنانه است، اما حضور دختران و زنان مجزا در تجمع گذشته بسیار کم بود، اما از سوی دیگر بیش از 90 درصد دستگیرشدگان را دوست دختر و پسر جوان تشکیل می دادند. برای هیجان شورش کردیم و… وارد صحنه شدیم و حتی در مصاحبه های اولیه اعلام کرده بودند که برای نشان دادن قدرت و شجاعت خود… سطل زباله را جلوی دوستانمان آتش زده بودیم و… مسائل جنسی را به صحنه بیاورند.عنصر تعیین کننده برای تجمع جدید بوده است.

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما