شورای رقابت پس از حدود پنج ماه بی سابقه قیمت پنج محصول «سایپا» را در شرایطی تعیین کرد که همین شورا تصمیم به تعیین قیمت خودرو گرفت. سه شنبه هفته گذشته قیمت پنج محصول سایپا پس از چند ماه سردرگمی مناقصه گران اعلام شد. پیش از این نیز این شرکت از عدم قیمت گذاری برخی محصولات توسط شورای رقابت گلایه داشت. با این حال سرانجام در 30 شهریورماه قیمت پنج محصول سایپا اعلام شد. تعجب آور است که قیمت های